Database of chess games played by Finnish players


(Info in English at the end of the page)

Tallennustyöryhmää johtaa Jorma Kekki.
Sivun tekninen ylläpito: Jarmo Sorvari jarmo@tpu.fi

Turnausten järjestäjien odotetaan lähettävän pelipöytäkirjat Tampereelle Jorma Kekille (yhteystiedot tulevat turnausten järjestäjille automaattisesti). Pelit ilmestyvät tänne kohtalaisen pian sen jälkeen. Tietenkin olemme kiitollisia, jos järjestäjät itse naputtelevat pelit koneeseen ja lähettävät korpun meille! Näin on jo ilahduttavassa määrin jo käynytkin. Kiitos kaikille yhteistyöstä!

Huom! Alkaen Miscellaneous 2/2000 -paketista kantaan otetaan mukaan vapaaehtoisvoimien rajallisuuden takia vain pelit, joissa molemmilla pelaajilla on yli 2000 SELO-pistettä.   Tästä syystä kaikista turnauksista ei ole talletettu täyttä määrää pelejä. Joistakin turnauksista tällä kriteerillä talletetaan aika vähän pelejä. Tällaisia kootaan jonkin aikaa, ja julkaistaan sitten ryppäänä koostepaketteina.

Kotimaisten turnausten lisäksi tälle sivulle pyritään keräämään suomalaisten ulkomaisissa turnauksissa pelaamia pelejä. Nämä löytyvät myöskin koostepaketeista.


This is a database of games played by Finnish Chess players.  It was first published on Feb 10, 1996.  Until 2000, the pages were kept in Finnish deliberately, as it was intended as a service for Finnish players only.

Game input is organized by  Jorma Kekki.
Jarmo Sorvari maintains the pages technically.

An attempt at decent quality of the games is the fact that normally only games where both players have a rating over 1900 (Finnish ELO) are recorded. (Note! As of the Miscellaneous 2/2000 package this limit is 2000 SELO). In some tournaments, not too many games fill this criterion.  Games from these tournaments are gathered together, and published as a "Miscellaneous" package.

Most weekend tournaments in the table are named after the organizing club.  No attempt is made to translate any of those to English!