TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA

 

OSAAJAKSI SOSIAALIALALLE – käytännön opetus ja harjoittelu

OPISKELIJOIDEN TARINOITA

Sosionomi-opiskelijoiden opetussuunnitelmassa on monia työelämässä toteutettavia opintojaksoja, tärkeintä ovat eri harjoittelujaksot. Sen lisäksi on erilaisia oppimisprojekteja, jotka toteutetaan erilaisissa yhteistyöverkostoissa.

Pieni sosionomi-opiskelijaryhmä (4 opiskelijaa ja media-assistentti) toteutti opintoihinsa sisältyvän projektin kuvatakseen omia kokemuksiaan harjoitteluista ja kansainvälisistä vaihdoista. Nämä sivuilla olevat tarinat ovat opiskelijan omia tarinoita. Opiskelijat valitsivat työskentelynsä lähtökohdaksi elämänkaariajattelun . Heidän projektinsa tavoitteena oli tuottaa nämä tarinat ja tarinaan liittyvät kuvat SOSUNIPOL-sivustoille. Oppimisprojektin yksi tavoite oli perehtyä verkkosivuille siirrettävän tiedon tuottamiseen.

 

Opiskelijat kuvaavat toimintaansa raportissaan:

Määrittelimme tavoitteemme projektin suhteen niin yhteisellä kuin henkilökohtaisellakin tasolla. Päämäärämme oli oppia projektityöstä ja kehittää projektiosaamistamme. Tarkastelimme opintojemme vaiheita ja jaoimme kokemuksiamme ammatillisesta kasvustamme. Halusimme sisällyttää projektiin omia kokemuksiamme ja tehdä siitä aidosti sellaisen, josta voisi olla tulevillekin sosiaalialan opiskelijoille apua. Kirjoitettujen tekstien lisäksi tuotimme sivuille kuvamateriaalia. Päätimme ottaa valokuvia liittyen jo kaiseen kirjoitettuun tekstiin.”