telkkarikuva

Pertti Näränen

Doctor of Social Sciences
Head of DP in Film and Television
TAMK, Tampere University of Applied Sciences
School of Art, Music and Media
Mediapolis
Tohlopinranta 31, 33270 Tampere, Finland
+358-50-304 6351
E-mail: firstname.lastname@tamk.fi
face

 

PhD work | DVB-links | TOY ry | SETS ry | Publications | Bygone Projects | Links

 

 

TTVO

I'm acting as Head of the Degree Programme in Film and Television at TAMK, School of Art, Music and Media (TTVO). Tampere, Finland.

 

My Courses / kursseja 2012-2013:
MA in Screenwriting, Forms and Genres in Film
Thesis Seminar / Media-alan kehittäminen ja opinnäyteseminaari
Portfolio 3 / Pofo3, media-etiikka
TV journalism / TV-journalismi
Media History / Mediahistoria

 

Selected publications / julkaisujani

"Asiakkuuksien hallinta ammattikorkeakoulussa – haasteita ja mahdollisuuksia". Teoksessa Johtajuuden jäljillä – näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen II, toim. Liisa Marttila. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja, sivut 88-95. Sarja B. Raportteja 87.

Artur Lugmayr, Heljä Franssila, Pertti Näränen, Olli Sotamaa, Jukka Vanhala and Zhiwen Yu (eds.): Media in the Ubiquitous Era: Ambient, Social and Gaming Media. Hershey, PA: IGI Global 2011.

International Journal of Arts and Technology, Vol. 4, No. 3, 2011. Special Issue on MindTrek: Media in the Ubiquitous Era. Guest Editors: Olli Sotamaa, Heljä Franssila, Artur Lugmayr, Pertti Näränen and Jukka Vanhala.

Digitaalinen televisio. Analyysejä alkuhistoriasta, viestintäpoliittisista haasteista ja tv-järjestelmän muuttumisesta. (Digital Television. Dissertation.) Tampere: Tampere University Press, 2006. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 503.

"European Regulation of Digital Television". In Digital Terrestrial Television in Europe, ed. by Allan Brown and Robert G. Picard. Lawrence Elbaum Associates 2004.

"The Opportunity Lost and Found? European Regulation of Digital Television." In Greg Lowe and Taisto Hujanen (eds.), Broadcasting & Convergence: Articulations of the Public Service Remit, Gothenburg: Nordicom, 2003, pp. 57-68. (See www.nordicom.gu.se / Books in English.)

"European Digital Television: Future Regulatory Dilemmas". Javnost - The Public , vol. 9, nro 4, 2002, pp. 19-34. Theme issue on Digital Television in Europe.

"Digi-tv:n katsoja, kuluttaja, käyttäjä ja maksaja". Verkkolehti mediumin 1.3 pääkirjoitus (ja muita teemanumeron aineistoja).

"Interaktiivisuus mediautopiana ja televisiojournalismin mahdollisuutena". Tiedotustutkimus 22(1999):4, sivut 50-61.

"Elokuva-analyysi luokkaopetuksessa". Teoksessa Mediakasvatus, toim. Sirkku Kotilainen, Mari Hankala ja Ullamaija Kivikuru. Helsinki: Edita 1999, sivut 93-106.

Audiovisuaalisen kulttuurin apukoulu. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Julkaisusarja B, Opetusmonisteet, B 2/96, Tampereen yliopisto 1996, 2. korjattu painos 1998.

"Sarasvuo ja Rantalainen - täydellistä miehekkyyttä." Teoksessa Naisen naamio, miehen maski: katse ja sukupuoli mediakuvassa, toim. Marianna Laiho ja Iiris Ruoho. Helsinki: KSL, 1996, sivut 126-146. Julkaistu myös teoksessa Kanavat auki (toim. Anu Koivunen ja Veijo Hietala), Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus 1997.

"Mies ja hysteria: Erottamattomat?". Teoksessa Mikko Lehtonen (toim.) Aatamin puvussa - liaanilla Hemingwaystä Königiin. Tampereen yliopisto, Yleinen kirjallisuustiede, julkaisuja 28 /1995, sivut 47-60.

 

Bygone Projects / entiset askareet

 

EuroITV conference

9th-11th June 2010, Tampere (conference chair)

YLE

Autum 2003 I co-operated with the Finnich Broadcasting Corporation (YLE) as an external fellow in the Programme Development unit.

 

SETS – Suomen Elokuvatutkimuksen Seura

Finnish Society for Cinema Studies, member of the board & webmaster 1999-2004

 

TOY / Finnish journal of communication research

I worked as sub-editor in the journal Tiedotustutkimus 1999-2001, now re-named to Media & viestintä, Media and Communication. It is published by TOY ry and Nordicom Finland.

 

University Network for Communication Sciences

I worked as a coordinator 1998-99 when the co-op started in the network.

 

Audiovisual media culture

I was teacher, coordinator and lecturer 1992-1997 when the audiovisual media culture programme started at the Universities of Tampere and Turku. Now the program is called only Media Culture, mediakulttuuri.

 

Favorite links / linkkilistoja

FILM AND COMMUNICATION RESEARCH
European Communications Researcher and Education Association
SCREENsite
European Audiovisual Observatory
The Media and Communication Studies Page

FILM AND TELEVISION TECHNOLOGY
DVB-links
TSK:n digi-tv-sanasto (pdf)
Interactive Pioneers
Hundred Years of Film Sizes
Leopold's Audio/Video Page
Tomi Engdahl's ePanorama.net

INTERESTS, INVOLVEMENTS AND AFFILIATIONS
Suomen tiedetoimittajien liitto (The Finnish Society for Science Editors)
Tieteessa tapahtuu -lehti
Pirkanmaan elokuvakeskus (local film center)
Mediakasvatuskeskus Metka ry (center for media education)
Pixoff (short film streams)
Tampere Film Festival
S/V Estelle (a Fair Trade vessel)
Astanga vinyasa joga club
White Ribbon Finland
Miestutkimuksen bibliografia
Annikinkatu
Suomileffa
TV-ohjelmat

 

 

 

These pages are created using Arachnophilia.